Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Bekijk onze winkel:

The Fluoride Story: A Deep Dive into Our Tap Water

Het fluorideverhaal: een diepe duik in ons leidingwater

Je draait de kraan open, vult een glas en neemt een verfrissende slok. Het is iets dat de meesten van ons elke dag doen zonder erbij na te denken. Maar vraagt ​​u zich wel eens af wat er werkelijk in uw kraanwater zit? Een van de meest voorkomende en controversiële toevoegingen aan water is fluoride. Laten we een reis maken naar de wereld van fluoride: de geschiedenis ervan, waarom het werd geïntroduceerd, de gezondheidsvoordelen en zorgen ervan.

Geschiedenis van fluoride in leidingwater

De ontdekking

Ons verhaal begint in het begin van de 20e eeuw. Dr. Frederick McKay, een jonge tandarts, verhuisde in 1901 naar Colorado Springs en was verbaasd over een aandoening die de tanden van de plaatselijke bewoners aantastte. Ze waren bruin gekleurd, maar verrassend goed bestand tegen bederf. Deze aandoening, bekend als 'Colorado Brown Stain', werd later omgedoopt tot tandfluorose.

Na bijna 30 jaar onderzoek ontdekte McKay, samen met Dr. HV Churchill, hoge niveaus van fluoride in de plaatselijke watervoorziening, wat een verband hield met de kleuring. Ze merkten echter ook de lage vervalsnelheid op, waardoor belangstelling ontstond voor de potentiële voordelen van fluoride.

Het grote experiment

Snel vooruit naar 1945, de stad Grand Rapids, Michigan, werd de eerste ter wereld die haar watervoorziening fluoriderde. Dit grootse experiment was bedoeld om te testen of het toevoegen van fluoride aan de watervoorziening het tandbederf onder de hele bevolking zou kunnen verminderen. De resultaten waren verbluffend. In de daaropvolgende tien jaar daalde het aantal tandbederfjes onder de kinderen in de stad met ruim 60%.

Als gevolg daarvan keurde de Amerikaanse volksgezondheidsdienst in 1950 waterfluoridering goed, en andere steden volgden snel het voorbeeld van Grand Rapids.

De huidige situatie

Volgens de British Fluoridation Society heeft momenteel ongeveer 70% van de Amerikaanse bevolking toegang tot gefluorideerd water en ontvangt ongeveer 10% van de Britse bevolking gefluorideerd water. Het besluit om de watervoorzieningen in Groot-Brittannië te fluorideren wordt momenteel genomen door lokale autoriteiten, waarbij Public Health England begeleiding en ondersteuning biedt. De belangrijkste gebieden met fluorideringsprogramma's omvatten delen van de East Midlands, de West Midlands en het noordoosten.

Waarom fluoride werd geïntroduceerd

Fluoride werd voornamelijk in leidingwater geïntroduceerd vanwege de voordelen voor de tandgezondheid. Cariës, of tandbederf, was in het begin van de 20e eeuw een aanzienlijk gezondheidsprobleem in de VS. Het succesvolle Grand Rapids-experiment toonde aan dat fluoride een gemakkelijke en kosteneffectieve manier zou kunnen zijn om de tandgezondheid op grote schaal te verbeteren.

De logica was simpel: fluoride helpt het tandglazuur opnieuw te mineraliseren, waardoor de opbouw van schadelijke bacteriën die gaatjes veroorzaken wordt voorkomen. Door een gecontroleerde hoeveelheid aan de watervoorziening toe te voegen, kunnen gemeenschappen hun tandheelkundige gezondheid beschermen zonder hun dagelijkse gewoonten te hoeven veranderen.

Net als in de VS is het verhaal van fluoride in leidingwater in Groot-Brittannië een mengeling van tandheelkundige gezondheid, openbaar beleid en voortdurend debat.

De gezondheidsvoordelen van fluoride

Tandbederf voorkomen

Het belangrijkste voordeel van fluoride is het vermogen om tandbederf te voorkomen. De Centers for Disease Control and Prevention (CDC) noemden waterfluoridering zelfs een van de tien grote prestaties op het gebied van de volksgezondheid van de 20e eeuw.

Fluoride werkt door het tandglazuur te versterken, waardoor het beter bestand is tegen zuuraanvallen door tandplakbacteriën en suikers in de mond, wat tot tandbederf kan leiden. Het keert ook vroegtijdig verval terug door verloren mineralen te vervangen.

Kosteneffectieve volksgezondheidsmaatregel

Het fluoriseren van water is ook opmerkelijk kosteneffectief. Voor elke dollar die aan fluoridering wordt uitgegeven, wordt geschat dat er tot $ 38 aan tandheelkundige behandelingskosten wordt bespaard. Dit maakt het een praktische oplossing, vooral voor gemeenschappen met beperkte toegang tot reguliere tandheelkundige zorg.

Gezondheidsproblemen over fluoride

Hoewel de tandheelkundige voordelen van fluoride algemeen bekend zijn, is het ook onderwerp van controverse en gezondheidsproblemen.

Fluoride en kinderontwikkeling: een blik op het onderzoek

De impact van fluoride op de fysieke en mentale ontwikkeling van kinderen is een onderwerp van voortdurend onderzoek en debat. Hoewel er een brede consensus bestaat dat een matige inname van fluoride gunstig is voor de tandgezondheid, zijn er zorgen geuit over mogelijke nadelige effecten bij hoge blootstellingsniveaus.

Tandheelkundige fluorose

Het best gedocumenteerde effect van een hoge blootstelling aan fluoride bij kinderen is tandfluorose, een cosmetische aandoening die verkleuring en putjes in de tanden kan veroorzaken. Dit gebeurt wanneer kinderen te veel fluoride binnenkrijgen terwijl hun tanden nog in ontwikkeling zijn (vanaf de geboorte tot ongeveer 8 jaar oud). In de meeste gevallen is fluorose echter mild en wordt het niet als een gezondheidsrisico beschouwd.

Cognitieve ontwikkeling

Sommige onderzoeken hebben een verband gesuggereerd tussen hoge blootstelling aan fluoride en cognitieve ontwikkelingsproblemen. In een recensie uit 2012, gepubliceerd in "Environmental Health Perspectives", werd gekeken naar 27 onderzoeken, de meeste uit China, die lagere IQ-scores aantroffen onder kinderen die werden blootgesteld aan hoge fluorideniveaus in hun drinkwater.

Deze onderzoeken hebben echter aanzienlijke beperkingen. Velen werden uitgevoerd in gebieden met veel hogere fluorideniveaus dan de aanbevolen niveaus voor waterfluoridering in de VS of het VK. Bovendien hielden deze onderzoeken vaak geen rekening met andere factoren die de cognitieve ontwikkeling zouden kunnen beïnvloeden, zoals blootstelling aan lood, jodiumtekort of sociaal-economische status.

Het National Toxicology Program in de VS heeft in 2020 een systematische review uitgevoerd van alle onderzoeken met betrekking tot blootstelling aan fluoride en cognitieve neurologische ontwikkelingsresultaten. Uit het onderzoek bleek dat het bewijsmateriaal "het meest consistent" was met een klein effect op het leren en het geheugen bij blootstellingsniveaus die veel hoger waren dan die ervaren door de meeste mensen in gefluorideerde gebieden.

Algemene gezondheid en lichamelijke ontwikkeling

Met betrekking tot de algemene gezondheid en lichamelijke ontwikkeling bestaat er momenteel geen consensus dat matige blootstelling aan fluoride via gefluorideerd water substantiële negatieve effecten heeft. Zoals altijd is het van cruciaal belang om deze potentiële effecten te blijven bestuderen en monitoren om de veiligheid en gezondheid van onze kinderen te garanderen.

Het komt neer op

Het is belangrijk om te onthouden dat de dosis het gif maakt. Op de niveaus die in de openbare watervoorziening worden gebruikt, is gebleken dat fluoride veilig is voor kinderen en volwassenen. Het is echter altijd verstandig om gefluorideerde producten te gebruiken zoals voorgeschreven en deze veilig op te bergen buiten het bereik van jonge kinderen. Als u zich zorgen maakt over de blootstelling aan fluoride van uw kind, is het een goed idee om dit met de tandarts of kinderarts van uw kind te bespreken.

Skeletale fluorose en andere potentiële risico's

In extreme gevallen kan blootstelling aan hoge niveaus van fluoride leiden tot fluorose van het skelet, een aandoening die gewrichtspijn en stijfheid veroorzaakt. Het is echter belangrijk op te merken dat deze extreme gevallen doorgaans verband houden met gebieden met van nature hoge niveaus van fluoride in het water, ver boven de niveaus die worden gebruikt voor gemeentelijke waterfluoridering.

Er is ook een voortdurend debat gaande over het mogelijke verband tussen langdurige blootstelling aan hoge fluoriden en bepaalde soorten botkanker. Het National Cancer Institute stelt dat de meeste onderzoeken geen verband hebben gevonden tussen fluoride en een verhoogd risico op osteosarcoom, een vorm van botkanker.

Milieuproblemen

Milieueffecten zijn een ander probleem dat verband houdt met fluoride. Sommige milieuactivisten beweren dat fluoridering van water weliswaar voordelen voor de tandheelkunde biedt, maar ook grote hoeveelheden fluoride in het milieu introduceert, wat mogelijk schade kan toebrengen aan planten en dieren in het wild.

Afweging van voordelen en risico's

De introductie van fluoride in kraanwater is een klassieke evenwichtsoefening op het gebied van de volksgezondheid. Aan de ene kant zijn de tandheelkundige voordelen duidelijk en aanzienlijk. Aan de andere kant moeten potentiële gezondheidsrisico's en milieuproblemen in overweging worden genomen.

Regulering en monitoring

Om deze risico's te beheersen, zijn strikte regelgeving en monitoringpraktijken van kracht. In de VS stelt de Environmental Protection Agency (EPA) het maximaal toegestane fluoridegehalte in drinkwater vast op 4,0 milligram per liter, een niveau dat is ontworpen om skeletale fluorose te voorkomen. Het optimale niveau voor het voorkomen van tandbederf, zoals aanbevolen door de Amerikaanse volksgezondheidsdienst, is veel lager, namelijk 0,7 milligram per liter.

Het fluoridedebat in Groot-Brittannië

Het debat over waterfluoridering in Groot-Brittannië loopt parallel met een groot deel van het discours in de VS. Advocaten, waaronder verschillende tandheelkundige en gezondheidsorganisaties, beweren dat fluoridering een veilige en effectieve manier is om de tandgezondheid te verbeteren, vooral in gebieden waar tandbederf een aanzienlijk probleem is.

Critici uiten echter soortgelijke zorgen als die in de VS. Ze roepen vragen op over mogelijke gezondheidsrisico's, de gevolgen voor het milieu en de ethiek van massamedicatie. Sommigen beweren ook dat fluoridering in Groot-Brittannië minder noodzakelijk is vanwege het wijdverbreide gebruik van fluoridetandpasta.

Toekomstige richtingen

De toekomst van waterfluoridering in Groot-Brittannië blijft een onderwerp van debat en beleidsdiscussie. De afgelopen jaren zijn er oproepen geweest om de fluorideringsprogramma's uit te breiden ter bestrijding van wat sommige gezondheidswerkers omschrijven als een 'tandgezondheidscrisis' onder kinderen. Elke uitbreiding van waterfluoridering zal echter waarschijnlijk op tegenstand stuiten van degenen die zich zorgen maken over de praktijk.

Ongeacht waar de toekomst naartoe leidt, het is duidelijk dat de discussie rond fluoride in leidingwater in Groot-Brittannië, net als in de VS, een complexe kwestie is met een scala aan perspectieven. Zoals altijd is het essentieel dat het publiek op de hoogte blijft en deelneemt aan het gesprek over deze cruciale beslissingen op het gebied van de volksgezondheid.

Individuele keuze en fluoride-alternatieven

Sommigen beweren dat waterfluoridering, ondanks de voordelen, een 'massamedicatie' oplegt zonder individuele toestemming. Voor degenen die gefluorideerd water willen vermijden, bestaan ​​er alternatieven, zoals het gebruik van flessenwater of het installeren van een waterfilter dat fluoride verwijdert.

Er zijn ook veel andere bronnen van fluoride, zoals tandpasta en bepaalde voedingsmiddelen, die individuen kunnen gebruiken of consumeren op basis van hun comfortniveau met fluoride.

Bepaling van het fluoridegehalte in het Britse leidingwater

Als u in Groot-Brittannië woont en benieuwd bent of uw leidingwater gefluorideerd is, zijn er verschillende manieren om daar achter te komen.

Neem contact op met uw plaatselijke waterleverancier

De eenvoudigste manier om erachter te komen of uw kraanwater fluoride bevat, is door rechtstreeks contact op te nemen met uw plaatselijke waterleverancier. In Groot-Brittannië zijn waterbedrijven wettelijk verplicht deze informatie aan hun klanten te verstrekken. De contactgegevens van uw waterleverancier vindt u doorgaans op uw waterrekening of op de website van het bedrijf.

Controleer onlinebronnen

Veel waterleveranciers bieden ook waterkwaliteitsrapporten op hun websites. Deze rapporten geven meestal een gedetailleerd overzicht van de stoffen die in uw water voorkomen, inclusief fluoride. Het rapport moet u niet alleen vertellen of fluoride aanwezig is, maar ook de concentratie ervan.

Volgens de Drinkwaterinspectie zijn de waterbedrijven die momenteel door een lokale gezondheidsautoriteit verplicht zijn om sommige of alle watervoorzieningen te fluorideren:

1. Verenigde nutsbedrijven
2. Northumbrisch water
3. Anglian-water
4. Severn Trent Water
5. South Staffordshire-water

Test uw water

Als je het helemaal zeker wilt weten, kun je ook zelf je water testen. U kunt online of in een bouwmarkt een watertestkit kopen. Deze kits omvatten meestal het nemen van een monster van uw kraanwater en het toevoegen van een chemische stof die van kleur verandert afhankelijk van de fluorideconcentratie.

Houd er echter rekening mee dat deze tests qua nauwkeurigheid kunnen variëren. Als u een zeer nauwkeurige meting nodig heeft, kunt u uw water laten testen door een professioneel laboratorium. Uw plaatselijke waterleverancier of milieugezondheidsafdeling kan u hierover mogelijk adviseren.

Het is belangrijk op te merken dat het feit dat uw water gefluorideerd is, niet betekent dat het een hoog fluoridegehalte bevat. Het Verenigd Koninkrijk streeft naar een fluoridegehalte van 1 deel per miljoen (1 ppm of 1 mg/l), wat als veilig en effectief wordt beschouwd om tandbederf te voorkomen. Als u zich echter zorgen maakt over het fluoridegehalte in uw water, is het een goed idee om dit met uw tandarts of een andere zorgverlener te bespreken.

Conclusie

Fluoride in kraanwater is een onderwerp van een ingewikkeld evenwicht tussen de voordelen voor de tandgezondheid en mogelijke gezondheids- en milieuproblemen. Hoewel sommige mensen de tandheelkundige voordelen van fluoride op prijs stellen, zoeken anderen mogelijk naar manieren om hun blootstelling te beperken vanwege de potentiële risico's, vooral voor kinderen.

Sküma® biedt een effectieve oplossing voor diegenen die liever meer controle hebben over hun fluoride-inname. Ons geavanceerde waterzuiveringssysteem kan fluoride effectief uit uw kraanwater filteren, zodat u water ontvangt dat aansluit bij uw voorkeuren en gezondheidsdoelen. Het water wordt vervolgens opnieuw gemineraliseerd om aan uw individuele behoeften te voldoen, waardoor fluoridering optioneel blijft in andere vormen, zoals het gebruik van fluoridetandpasta.

Neem de controle over de samenstelling van uw water en geniet van de voordelen van hydratatie op maat door Sküma® in uw dagelijkse routine op te nemen .

Vorige post
Volgende bericht

laat een reactie achter

Let op: reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd

Ga aan de slag met sküma

Gratis verzending voor alle bestellingen in het VK