Jouw winkelwagen

Uw winkelwagen is leeg

Bekijk onze winkel:

Is tap water in London safe in 2023? - Statistics

Is kraanwater in Londen veilig in 2023? - Statistieken

De truc is simpelweg om de gegevens van Thames Water te analyseren

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat van de elf geteste meetwaarden er tien veilige niveaus hadden en één meetwaarde onbekend blijft.

Het kraanwater in Londen over het algemeen veilig maken voor consumptie.

Samenstelling kraanwater in Londen veilig of niet 2021

De gegevens die we in dit artikel analyseren, zijn rechtstreeks afkomstig van Thames Water Utility Limited. Voor degenen die niet bekend zijn met Thames Water: het is het ‘private nutsbedrijf met monopolie dat verantwoordelijk is voor de openbare watervoorziening en afvalwaterzuivering in grote delen van Groot-Londen, Luton, de Thames Valley, Surrey, Gloucestershire, Wiltshire, Kent en enkele andere gebieden. van Groot-Brittannië”. We hebben de gegevens verzameld van vier monsters die in verschillende delen van Londen zijn genomen:

 • Oost-Londen - E1W 3HN

 • West-Londen - SW1V 2EE

 • Noord-Londen - N1 9AG

 • Zuid-Londen - SE17 2NA

Is de hoeveelheid totaal opgeloste vaste stoffen (TDS) veilig?

Veilig totaal opgeloste vaste stoffen in Londens leidingwater in 2021

Het TDS-niveau van water verwijst naar het totaal aantal opgeloste vaste stoffen dat in het water aanwezig is. Deze vaste stoffen kunnen variëren van sporenelementen zoals calcium, magnesium en kalium tot zware metalen zoals koper of kwik. Het TDS-niveau wordt algemeen beschouwd als een indicatie van de waterhardheid in Londen. Hoe hoger de TDS-waarde, hoe harder het kraanwater in Londen is. De WHO schrijft voor dat het water uitstekend is als het minder dan 300 mg/liter bedraagt ; goed, tussen 300 en 600 mg/liter ; redelijk, tussen 600 en 900 mg/liter ; slecht, tussen 900 en 1200 mg/liter ; slecht en onaanvaardbaar, groter dan 1200 mg/liter .

De TDS-niveaus werden gemeten door Thames Water en hun waarden schommelden tussen 270 en 277 ppm. We waren behoorlijk sceptisch over deze waarden, gezien de meting die we hadden gedaan tijdens het werken aan de ontwikkeling van het Sküma-apparaat . Tijdens het verzamelen van monsters om de TDS-waarde voor de 4 locaties te controleren, merkten we dat de theoretische waarden die Thames Water biedt simpelweg niet realistisch zijn. Van de 40 monsters verzameld op de 4 verschillende locaties krijgen we gemiddeld 316 TDS. De uitsplitsing vindt u hieronder:

 • Noord-Londen: 320

 • West-Londen: 280

 • Zuid-Londen: 350

 • Oost-Londen: 315​

Dus, is de TDS-telling veilig?
Ja

 

Is de pH veilig?

Ph-zuurgraad van leidingwater in Londen in 2021

Als u de term niet kent: de pH-waarde van water laat zien hoe zuur of alkalisch het water is. De WHO stelt dat het water te allen tijde een pH-waarde daartussen moet hebben Maximaal 6,5 tot 8,5 . Over deze cijfers wordt tot op de dag van vandaag nog steeds gedebatteerd, vooral gezien de nieuwe stijging in populariteit van alkalisch water, waardoor de grens voor de pH naar 9 is gestegen.

Van de in totaal 36 verzamelde monsters was de gemiddelde waarde 7,6, waarbij geen waarden buiten de wettelijke limieten vielen.

 • Noord-Londen: 7,7

 • West-Londen: 7,7

 • Zuid-Londen: 7,6

 • Oost-Londen: 7,7

Dus, is het pH-niveau veilig?
Ja

Is het aantal bacteriën veilig?

Bacteriëntelling in leidingwater in Londen in 2021

Bacteriën komen heel vaak voor in drink- of kraanwater. Deze micro-organismen kunnen hun weg vinden uit vervuilde bodembronnen of schimmels uit de leidingen van uw gebouw. De meest voorkomende soorten zijn Clostridium perfringens, Coliforme bacteriën, E. coli en Enterokokken. Het is begrijpelijk dat de wettelijke limiet voor deze bacteriën 0 per 100 ml is volgens de WHO-richtlijnen. Van de in totaal 403 verzamelde monsters werd geen spoor van deze bacteriën gevonden.

 • Noord-Londen: 0 #/ml

 • West-Londen: 0 #/ml

 • Zuid-Londen: 0 #/ml

 • Oost-Londen: 0 #/ml

Dus, is het aantal bacteriën veilig?
Ja

Hoe zit het met de rest? (Aanvullende tests)

Chloor, lood, fluoride, kwik, arseenniveaus van leidingwater in Londen, 2021

Chloor

Limiet: 4 mg/l

Gevonden waarde: 0,98 mg/L

Opmerking: Een te hoog chloorgehalte in het water kan in extreme gevallen tot ernstige gezondheidscomplicaties leiden. Deze complicaties omvatten braken, coma of zelfs de dood extreme gevallen.

Leiding

Limiet: 15 microgram/l

Gevonden waarde: 2 microgram/L

Commentaar: Loodvergiftiging is voor velen een angst. Hoewel loodvergiftiging niet zo gebruikelijk is als de media vaak uitbeelden, was het meest recente geval de besmetting in Montreal, Canada in 2019 . Het is bekend dat loodvergiftiging cardiovasculaire effecten , verhoogde bloeddruk en de incidentie van hypertensie veroorzaakt. Verminderde nierfunctie.

Fluoride

Limiet: 1 mg/l

Gevonden waarde: 0,15 mg/L

Commentaar: Fluoride is een verbinding die over het algemeen gewenst is in water vanwege de talrijke gezondheidsvoordelen. Als de concentratieniveaus echter hoger zijn dan 1 mg/l , wordt gemeld dat dit rui van de tanden, laesie van endocriene klieren, schildklier, lever en andere organen veroorzaakt.

Kwik

Begrenzing: 1 microgram/l

Gevonden waarde: 0,07 microgram/l

Commentaar: De EPA heeft niet voldoende bewijs gevonden om te kunnen vaststellen of kwik in drinkwater het potentieel heeft om gedurende het hele leven kanker te veroorzaken. Hoge niveaus kunnen de hersenen, de nieren en de zich ontwikkelende foetus beschadigen .

Arseen

Limiet: 10 microgram/l

Gevonden waarde: 1,2 microgram/l

Commentaar: De WHO stelt de limiet voor arseen in het water vast op 10 microgram/l en concentraties hoger dan bekend is dat ze tot complicaties kunnen leiden: omvatten maagpijn, braken, diarree en verminderde zenuwfunctie, wat kan resulteren in tintelingen ' gevoel of gevoelloosheid en brandend gevoel in handen en voeten.

Vluchtige organische stoffen (VOS)

Limiet: 0,1 mg/l

Gevonden waarde: 0,022 mg/L

Opmerking: De EPA reguleert niet elk potentieel bestanddeel van VOS-verbindingen. Eén gemeenschappelijk bestanddeel, benzeen, is getest door Thames Water. Vluchtige organische stoffen zijn een probleem dat ons nu meer dan ooit treft, voornamelijk vanwege de pesticiden die in de commerciële landbouw betrokken zijn.

Nitraat

Limiet: 50 mg/l

Gevonden waarde: 40,7 mg/L

Commentaar: Pas onlangs is er wetenschappelijk bewijs naar voren gekomen om de gezondheidseffecten van drinkwater met een hoog nitraatgehalte op volwassenen te beoordelen. Een groeiende hoeveelheid literatuur wijst op mogelijke associaties tussen blootstelling aan nitraat/nitriet en andere gezondheidseffecten, zoals verhoogde hartslag, misselijkheid, hoofdpijn en buikkrampen.

Maken deze parameters het water veilig?
Ja

 

Is het aantal virussen veilig?

Virussen in water zijn een veel voorkomende oorzaak van ziekte en infectie. Het lijkt erop dat Thames Water in hun rapport geen biologische virustests uitvoert. Deze maatstaf is behoorlijk belangrijk en het kan een goed idee zijn om de monsters door een onafhankelijk laboratorium te laten testen en waarden te bedenken die we in ons onderzoek kunnen gebruiken.

Ontdek wie uw kraanwater levert.

Dus, is het aantal virussen veilig?
Wij weten het niet…

Conclusie

De enige manier om te weten of water op een bepaalde plaats veilig is, is door naar de beschikbare gegevens te kijken. En dus hebben we de gegevens van Thames Water gebruikt. In ons geval hebben we bepaalde meetgegevens gebruikt om te beslissen of het water veilig is, zie hieronder:

 • Totale hoeveelheid opgeloste vaste stoffen

 • PH waarde

 • Aantal bacteriën

 • Aanvullende elementen (lood, kwik enz.)

 • Aantal virussen

De verstrekte gegevens lijken erop te wijzen dat al deze meetgegevens in veilige hoeveelheden in Londen aanwezig zijn. De enige maatstaf die niet wordt geanalyseerd, is het aantal virussen. De reden voor het gebrek aan gegevens wordt niet vermeld op de Thames Water-website of ergens anders. Verdere tests kunnen worden uitgevoerd om te bepalen of er een reëel risico op virale infectie bestaat.

Bent u, midden in een wereldwijde pandemie met Covid 19 , bang voor virale waterverontreiniging?

Vorige post
Volgende bericht

1 reactie

 • RRH

  Thank you for this informative and nicely balanced article.

laat een reactie achter

Let op: reacties moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd

Ga aan de slag met sküma

Gratis verzending voor alle bestellingen in het VK